How to pass exam

  1. Zapoznaj się z materiałami dostępnymi po zakupieniu kursu
  2. Nausz się ich
  3. Po zakończeniu lekcji – Mark as Complete potwierdzasz że przygotowa/łaś/łeś się do egzaminu egzaminu i możesz go rozpocząć.
  4. Przejdź do zakłądki egzaminu
  5. Naciśnij guzik rozpoczynający egzamin. Od tego momentu jest liczony czas do kończa egzaminu.
  6. Opowiedz poprawnie na pytania
  7. Jeśli egzamin został zakończony pomyślnie uzyskasz dostęp do Certyfikatu oraz dyplomu