What I should know before will I buy a course 

  1. Po zakupie kursu masz 7 dni na wykonanie egzaminu zanim wygaśnie jego warzność
  2. Nasza placówka nie uwzglęnia zwrotów pieniędzy za zakup kursów online
  3. Próg zdawalności wynosi – 80% poprawnych odpowiedzi
  4. Czas egzaminu to 2h
  5. Przed podejściem do egzaminu upewnij się że nic nie będzie ci przeszkadzać i masz stałe połączenie z internetem, najlepiej użyj komputera stacjonarnego.